Tags: Arecibo Telescope

RADYO ASTRONOMİ

Bu yazıyı 01.11.08 tarihin de ASART( Ankara Üniversitesi Astronomi Araştırma Topluluğu) için yazmıştım. Kainatta mutlak sıfırdan 0 °K (-273,15 °C) farklı olan her cisim ışıma yapar. Bu ışımanın şiddeti , sıcaklığı ile alakalıdır. Bir cisim ne kadar sıcaksa yaydığı ışınım miktarı o kadar fazla, ne kadar soğuksa da o kadar azdır. Bu ışımaları daha bilimsel bir dille ifade etmeye çalışırsak , bir cismin sıcaklığı ne kadar artarsa , yaydığı ışınım frekansı o derece artar ve dalga boyu kısalır. Diğer yandan sıcaklığı ne kadar az ise , yaydığı ışınımın frekansı o kadar düşük ve dalga boyu o kadar uzun olur. İşte evrenimizde bulunan tüm gök cisimleri bu fizik yasasının etkisi altındadır. […]

Read More →