Tags: Hayashi Track

Hayashi Track( Hayashi Çizgileri)

Bugün Yıldız Evriminin Son Safhaları dersinde astrofiziksel açıdan çok önemli olan Hayashi Çizgileri ile ilgili kısa bir sunum yaptım. Protostar evresındeki bir yıldızın kütlesine göre H-R diyagramı üzerinde nasıl hareket edeceğini gösteren bu çizgileri merak ederseniz; buyurunuz buradan yakın. Fakat bu sunumu hazırlarken en zoruma giden şey Chushiro Hayashi nin yakın bir tarihte  28 Şubat 2010′ da 90 yaşındayken zatürreden vefat etmiş olmasıydı. Gözünü sevdiğimin Japonya’sı ve Japonyalısı. Güler misi? Ağlar mısın?

Read More →