Tags: istanbul pisi paketi

Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır

Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır (Günümüz Türkçesiyle) Bu İstanbul şehri ki, paha biçilmez ona Tüm İran mülkü feda olsun tek bir taşına Öyle tek bir incidir iki deniz arasında Yeridir dünyanın güneşi ile tartılsa Nedim (18. yüzyıl)* Belki de yer yüzünde üzerine en fazla edebi eser, bu şehr-i İstanbul için yazılmıştır. Yukarıda da 18. yy’de divan şairi Nedim’in gözünden İstanbul’u görüyoruz…. Ama tabii İstanbul’un güzelliklerinden sadece şairler etkilenir ve eserlerine yansıtır diyemeyiz. Bir insanın etkilendiği bir olayın, etkileyici bir yer ve mekanda gerçekleşmesi o anı unutulmaz kılar. Ve o […]

Read More →