Tags: ev bilgisayarına ssh ile uzaktan erişim

OpenSSH İLE ÖZGÜR OLUN!..

“SSH, Telnet ve rlogin gibi ağ üzerindeki başka bir sunucuya uzakta bulunan bir başka makineden bağlantı sağlayan bir protokoldür. SSH açık haliyle Secure Shell yani güvenli kabuk anlamına gelir. Telnet ve rlogin kullanıcı şifreleri dahil tüm iletişim açık yani şifrelenmeden gerçekleştirilirken, SSH güvensiz makineler arasındaki iletişimi güçlü bir kriptografik yöntemiyle şifreler.”i SSH(Secure Shell) Wikipedia’da yukarıdaki şekilde tanımlanmış. Benim tanımım ise şöyle SSH yani Türkçe’ye çevirecek olursak “güvenli kabuk” iki uzak sunucu arasındaki iletişimi veya istemci-sunucu arasındaki bağlantıyı güvenli bir şekilde sağlayan protokoldür. Peki ama neden kullanalım? Başıma gelen bir olaydan örnek vereyim. “Astronomi’de Modelleme” dersinde bir çift yıldız sisteminin fiziksel parametrelerini hepimiz belirtilen süreye kadar çözüp sunum şeklinde sunacaktık. Günler […]

Read More →