Connect your Raspberry Pi to Wireless Network Automatically

Do not worry, doing this job is actually easier than you think. Let’s see how: Firstly, in cases when you need to reset the default settings, backup your configuration files with command below; Then edit the -/etc/network/interfaces- file like following content (for auto dhcp/WPA-WPA2); If you want to assign static ip address to your RPi here the solution;) Finally reboot your device; Check your internet connection; That’s it! Reference: https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/Wifi

Read More →

Dual output to terminal screen and log file

If you need to see a command’s or one of your script’s standard error and output in a log file and on your terminal simultaneously, take a look at this command: What does the numbers mean the following command? Here is the explanation: Name File Descriptor Description stdin 0 standard input stream (e.g. keyboard) stdout 1 standard output stream (e.g. monitor) stderr 2 standard error output stream (usually also on monitor) “2>&1” is telling us both standard error and standart output will be redirected together to standart output. After pipe, “tee” copies standard input to standard output or file. References: 1-) http://stackoverflow.com/questions/13591374/command-output-redirect-to-file-and-terminal 2-) http://wiki.bash-hackers.org/syntax/redirection

Read More →

dd command in OS X

I have trouble remembering dd command’s usage everytime! So i have decided to note this here! Step 1. Lists all currently mounted devices.   Step 2. Unmount the disk which you want to use for writing like this; Note: N is number of partition or disk! Do not use diskname like “diskNs1”! Step 3. Write your image into disk you unmounted. That’s it! 🙂

Read More →

Sonsuzluğun ilk yılı

Çocukken bile seni merak ederdim ben… Çocukken bile seni görmeden severdim, kim olduğunu bilmeden; hem saygı duyar hem severdim. Şimdi ne yapıyor acaba diye ufka bakardım, hiç anlamsız gelmezdi. Seni ilk gördüğüm an anladım eşim olacağını! O yüzden, yılmadan, bıkmadan sevdim! Okulda, parkta, yollarda, uzakta, işte, senin şehrinde ve bizim şehrimizde sevdim… Seni sevmenin acısını da tatlısını da yaşadım. Sana şarkılar, şiirler, yazılar yazdım… Yokluğun ortasında, varlığın göbeğinde farketmeksizin; sevdim, sevdim, sevdim… Tiyatroda, konserde, müzede, sinemada aslında seni izledim, dinledim, baktım, düşündüm… Kısacası Rüya gibiydin… Şimdi… Sonsuzluğun ilk yılını doldurduk… Bu ilk yılın da ötesinde, seninle hayalini kurduğum dünyanın şimdi tam ortasındayım… Evliliğimizin enberisinde kütlemiz arttı bu fezada… Kimi zaman […]

Read More →

Halley’e Özür

“En çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir.” ~Michel de Montaigne, Denemeler. İnsan yaşlandıkça anlıyor bazı sözleri daha iyi… Çoğu insan amaçsızca yaşıyor, küçük mavi gezegenimiz üzerinde. Ne inandıkları olguları, ne de benimsedikleri felsefeyi idrak edemeden, öylece atadan ne gördüyse yapmaya çalışıyor… Herkes kendi doğrularının daha doğru olduğunu ve güya büyük bir hoşgörü içerisinde nirvana fikrine ve inandığı değerlere “tam” uyulduğunda, ya da en azından “temel şartları” yerine getirdiklerinde, ebediyette mutlu olacaklarına inanıyorlar. Tabii ki de şüphesiz… *** İlk düşündüğünün farkına varan uygarlıklardan beri sorulur elbet “gerçek nedir?” sorusu… Gerçeği bulabilenler olmuş mudur? Şimdilik bilen yok… Ama kesin olarak bilinen bir şey var ki, o da tam olarak gerçek olmasa da, en […]

Read More →